مفهوم شرکت

Company Concept-2
Company Concept-1

چشم انداز کسب و کار

از علم و فناوری برای بهبود سلامت انسان استفاده کنید.

ماموریت شرکتی

برای تولید کننده حرفه ای مانیتور بیمار حرفه ای در سطح جهانی.

روح تصدی

با عزم و نوآوری جلو بروید.